Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Ανάστασις! Μέσα στο συμφωνητικό!


- Ο Χριστός αναστήθηκε!

- Μέσα στο συμφωνητικό!

- Τι λες ρε! Σου λέω ο Χριστός αναστήθηκε! He has risen!

- Indeed ρε! Αληθώς!

fst!