Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Gap analysis...

 
Μπορεί η BSB να κάνει GAP analysis?
Can BSB conduct GAP analysis?