Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

Παιδεία...


Δεν έχουμε παιδεία!


Τι να κάνουμε;


Δεν έχουμε πεδία!


Φτιάξε κανένα τραπέζι τότε ρε!


CREATE TABLE Persons
(
PersonID int,
LastName varchar(255),
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255)
);


SELECT 'fst!' FROM WORDS;