Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Πουλί γρήγορο!


Κοίτα πουλί ρε!

Πουλί γρήγορο!

Που Λι;

Που;

Πουλί ρε!

Λι;

Που!

Εδώ είμαι!

Που ρε;

Λι με λένε!

fst!