Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Κύμη! Κωκ!


Κύμη!


Κωκ!


Συγγνώμη εννοώ Σου!


Ξανά!

Δεν ακούς;!

Κύμη!

Σου!

Κύμη!

Σου!